Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger

Enøk i Oslo og Akershus

Vi hjelper dere til betydelig reduksjon av energiutgiftene -
Vanligvis over 20%


Aktuelle tiltak for å redusere energiforbruket utredes. Vi bistår også gjerne ved gjennomføring av tiltakene.

Om dere ønsker, tar vi på oss hele jobben, fra A til Å. Dere får en nøkkelferdig løsning.

Enøk og inneklima er to sider av samme sak. Ved å fokusere på disse to elementene sammen er vi en nyttig samarbeidspartner for eiere av store og små bygg.

Vi utfører energimerking av næringsbygg og boliger.

Vi har mange fornøyde kunder i Oslo og Akershus.


20 - 35% reduserte utgifter!
Boligeiere i Oslo som ønsker støtte til skifte av ovn: Ring Enøketaten i Oslo kommune, tlf: 22 92 14 00